4.0

دوربین مداربسته بولت
3MP | Fix Lens| Micro SD|Audio I/O|Alarm I/O| DWDR
5.0

دوربین مداربسته تورت
3MP | Fix Lens |Micro SD |Built-in Mic | DWDR
5.0

دوربین مداربسته بولت
3MP |smart | Mini | Micro SD| Built-in Mic| Fix Lens | DWDR
5.0

دوربین مداربسته دام
3MP | Fix Lens| Micro SD |
5.0

دوربین مداربسته بولت
3MP HD Mini IR Fixed Bullet Network Camera
5.0

دوربین مداربسته بولت
3MP HD Mini IR Fixed Bullet Network Camera
5.0

دوربین مداربسته دام
3MP HD IR Fixed Dome Network Camera
5.0

دوربین مداربسته اسپید دام
3MP | Smart | 33x Zoom | High WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
4.2

دوربین مداربسته بولت
3MP | Mini | Fix Lens | DWDR
4.0

دوربین مداربسته بولت
3MP | Mini| smart| Fix Lens | DWDR
3.7

دوربین مداربسته دام
3MP | smart |Fix Lens | DWDR