Starlight


دوربین های Starlight در محیط های با نور بسیار کم (مانند نور شب، لوکس 0.002 و F1.2)  تصویری رنگی و با کیفیت بالا به شما ارائه می دهند.