معرفی تکنولوژی Wide Voltage Range یا پایداری عملکرد دوربین مداربسته در نوسان ولتاژ

معرفی تکنولوژی Wide Voltage Range یا پایداری عملکرد دوربین مداربسته در نوسان ولتاژ

5.0 1
معرفی تکنولوژی Wide Voltage Range یا پایداری عملکرد دوربین مداربسته در نوسان ولتاژ معرفی تکنولوژی Wide Voltage Range یا پایداری عملکرد دوربین مداربسته در نوسان ولتاژ

عملکرد دوربین مداربسته در نوسانات ولتاژی

نوسانات برق و ولتاژ یکی از نگرانی های کاربران سیستم های نظارت تصویری در پروژه های بزرگ می باشد. اطمینان از عملکرد دوربین مداربسته در زمان نوسانات ولتاژی یکی از پارامترهای مهم در انتخاب دوربین مدار بسته می باشد. اکثر تولید کنندگان، دامنه نوسانات ولتاژ کاری دستگاههای خود را 10% بالاتر یا پایین تر از حد معمول ولتاژ در نظر می گیرند. بدین معنی که دستگاه تنها در محدوده کاری تعریف شده قادر به عملکرد صحیح هستند و اگر ولتاژ کمتر یا بیشتر از آن شود کارکرد سیستم دچار مشکل می شود وممکن است آسیب های جبران ناپذیری را از خود بر جای بگذارد.

پایداری عملکرد دوربین مداربسته یونی ویو در نوسانات ولتاژ

در حال حاضر دامنه این عدد در دوربین مداربسته یونی ویو 25% بالاتر یا پایین تر از حد معمول ولتاژ می باشد. این قابلیت پایداری دوربین شما را در شرایط نوسانات برق به شدت افزایش می دهد و می توانید از کارکرد صحیح سیستم مداربسته خود اطمینان حاصل کنید.

این ویژگی دوربین مدار بسته تحت شبکه یونی ویو در بسیاری از پروژه های بزرگ و همین طور در نمایشگاه تجهیزات پلیسی و امنیتی ایپاس در محدوده ی ۵۰± از حد معمول ولتاژ تست شده است که در ویدئوی زیر می توانید مشاهده نمایید.

 

 

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !