معرفی تکنولوژی Fanless Design یا طراحی بدون فن دستگاه ضبط تصویر یونی ویو

معرفی تکنولوژی Fanless Design یا طراحی بدون فن دستگاه ضبط تصویر یونی ویو

5.0 1
معرفی تکنولوژی Fanless Design یا طراحی بدون فن دستگاه ضبط تصویر یونی ویو معرفی تکنولوژی Fanless Design یا طراحی بدون فن دستگاه ضبط تصویر یونی ویو

در ساخت اکثر دستگاه های ضبط تصویر از فن استفاده شده تا به کمک آن گرمای بوجود آمده توسط دستگاه تعدیل شود و باعث اختلال نگردد. این درحالیست که فن صدا و همچنین نویز زیادی را ایجاد می کند. اختللال و قطعی در عملکرد فن باعث ایجاد نقص در عملکرد دستگاه می شود و ممکن است برای سیستم هزینه بر باشد.

 

دستگاه ضبط تصویر بدون فن 

در طراحی برخی از مدل های دستگاه NVR یونی ویو فن حذف شده است. طراحی دستگاه NVR بدون فن باعث حذف نویز و همچنین جلوگیری از قطع کارکرد دستگاه بدلیل اختلال در کارکرد صحیح فن میشود.  

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !