Hard Disk Roaming

Hard Disk Roaming

با استفاده از این قابلیت میتوان اطلاعات ضبط شده در هارددیسک یک NVR را بدون وجود کوچکترین مشکل و نقصی در یک NVR‌دیگر بازیابی و مشاهده نمایید.