SFP


 با استفاده از SFP می توانید مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری تا دهها کیلومتر افزایش دهید که این میزان بسیار بیشتر از انتقال اطلاعات با استفاده از کابل های شبکه است. با استفاده از دوربین های IP با ویژگی SFP دیگر نیازی به دستگاه های جانبی (Media Converter، سوئیج و ...) برای تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال نوری نمی باشد که در این صورت از افت کیفیت و قطع انتقال اطلاعات جلوگیری می شود.