People Counting


شمارش افراد یکی از ویژگی های هوشمند دوربین های Uniview می باشد که معمولا بالای درب های ورودی و خروجی سازمان ها، نمایشگاه ها، فروشگاه ها و... نصب می گردد تا به صورت زنده آمار ورود و خروج افراد را نمایش و ذخیره گردد.
قابلیت گزارش گیری های متنوع از این اطلاعات، کمک بسیار مفیدی به مدیران سازمان ها جهت تصمیم گیری های بهتر مینماید