خانه مجله خبری بررسی
سیستم تشخیص چهره و سنجش دمای UNV

سیستم تشخیص چهره و سنجش دمای UNV

5.0 1
سیستم تشخیص چهره و سنجش دمای UNV سیستم تشخیص چهره و سنجش دمای UNV

سیستم تشخیص چهره و سنجش دمای UNV

با توجه به گسترش و شیوع بیماری های ویروسی و فراگیر شدن این بیماری ها، نیاز به مدیریت و کنترل هرچه بیشتر در نقاطی که تردد زیاد و ازدحام جمعیت وجود دارد، بیش از پیش حس می شود. همانطور که می دانید، افزایش دمای بدن یکی از عالئم اولیه بیماری های ویروسی می باشد. به همین منظور برای بازرسی بهتر، دستگاه اندازه گیری دما برای تسهیل در تشخیص دمای پرسنل و افراد بازدید کننده را ارائه کردیم که با سیستم تشخیص چهره همراه بوده و در نقاط ورودی و خروجی سازمان ها و اماکن برای کنترل تردد استفاده می گردد.


مزایای این سیستم نسبت به راهکارهای قدیمی

سیستم تشخیص دمای UNV راهکار قدیمی  
 تصویر 

 تشخیص دما تا فاصله 1 متر بدون نیاز به تماس فیزیکی با شخص
جمع آوری و گردآوری اطالعات اشخاص
 قابلیت تشخیص ماسک بر روی چهره افراد
پیاده سازی آسان

بازرسی دستی با صرف نیروی انسانی
تاخیر در تردد افراد در ورودی و خروجی ها
احتمال سرایت بیماری از شخصی به شخص دیگر زیاد است

 مشخصات 


راهکار قدیمی سیستم تشخیص دمای UNV
 تشخیص دما تا فاصله 1 متر بدون نیاز به تماس فیزیکی با شخص
جمع آوری و گردآوری اطالعات اشخاص
 قابلیت تشخیص ماسک بر روی چهره افراد
پیاده سازی آسان
محصوالت
ویژگی های کلیدی
)اختیاری )استند براکت OET-523L-BTM32 OET-223L-BTM32 OET-515H-BTM32 OET-213H-BTM32
سایز/ نوع صفحه
دوربین
قابلیت سنجش دما
ظرفیت ذخیره سازی
ذخیره سازی چهره
نصب
صفحه لمسی 7 اینچی صفحه لمسی 10 اینچی صفحه غیر لمسی 7 اینچی صفحه لمسی 7 اینچی
2 دوربین 2 مگاپیکسلی 2 دوربین 2 مگاپیکسلی دوربین 2 مگاپیکسلی 2 دوربین 2 مگاپیکسلی
دارد دارد
دارد دارد
16GB 4GB 16GB 4GB
50,000 10,000 50,000 10,000
قابل نصب بر روی دیوار یا
استند
قابل نصب بر روی دیوار یا
استند
قابل نصب بر روی گیت
کنترل تردد یا استند
قابل نصب بر روی گیت
کنترل تردد یا استند
اجزاء تشکیل دهنده سیستم
مزایا:
استفاده ی امن بدون نیاز به تماس فیزیکی
اندازه کوچک با قابلیت اطمینان باال
اندازه گیری دقیق و دارای قابلیت تشخیص سیگنال های استاتیک و دینامیک
کارایی باال، امکان تشخیص 20 تا 30 فرد در دقیقه
سنسور حرارتی مادون قرمز داخل دستگاه
ماژول هوشمند سنجش حرارت
مالحظات:
 زاویه تشخیص افقی و عمودی دستگاه 33 درجه می باشد.
 بیشترین فاصله سنجش دما 1 متر می باشد.
 فاصله ی تشخیص بهینه بین 3.0 تا 9.0 متر است.
موارد استفاده:
با تشخیص خودکار چهره و سنجش دمای افراد، این راهکار می تواند در سناریوهای مختلفی همانند مدارس، شرکت ها، اماکن های عمومی،
سوپرمارکت ها، مجتمع های تجاری، پروژه های ساخت وساز، بانک ها وغیره پیاده سازی شود.
مدرسه
ساختمان
شرکت
پروژه های ساخت و ساز
عملکرد باال
تشخیص چهره
درصد دقت
> 99%
ذخیره سازی چهره
تا 000,50 دیتابیس
سرعت باالی تشخیص چهره
0.2s
سنجش دما
رنج تشخیص
30~45 ℃
نرخ خطا
≤0.3℃
فاصله تشخیص
1 M
سنجش دما
1 .سنجش دما به صورت آنی و مشاهده آن بر روی صفحه نمایش
2 .هشدار در صورت تشخیص دمای باال و یادآور صوتی
3 .ثبت تصویر و نمایش آنی اطالعات و دمای افراد
قابلیت ها
قابلیت تشخیص ماسک

1 .امکان تشخیص ماسک
2 .رابط کاربری اطالع داده که آیا ماسک به صورت دارید یا خیر
3 .نمایش آالرم برای افرادی که ماسک ندارند
قابلیت ها
راهکار اول: راهکار alone-Stand
ویژگی های نرم افزار:
 امکان batch کردن اطالعات و بارگذاری آن در کامپیوتری دیگر
 جمع آوری چهره و اضافه کردن اطالعات پرسنل به آن
 ذخیره اطالعات و امکان تهیه خروجی ) export کردن( آن
 امکان مشاهده ی اطالعات افراد و دستگاه
 امکان تغییر پیکربندی سیستم تایید هویت
نرم افزار کامپیوتر )رایگان(
دستگاه
راهکار دوم: راهکار VMS
LAN
VMS
Terminal Terminal EZVMS
3 rd دارای رابط کاربری Restful برای ادغام با نرم افزارهای party-
رابط کاربری Restful شامل:
- اطالعات دستگاه، پایگاه داده و غیره
- اضافه و حذف کردن پایگاه داده
- اضافه و حذف کردن افراد در پایگاه داده
- ثبت آنی تصاویر و اطالعات

 

 


با توجه به گسترش و شیوع بیماری های ویروسی و فراگیر شدن این بیماری ها، نیاز به مدیریت و کنترل هرچه بیشتر در نقاطی که تردد زیاد و ازدحام  جمعیت وجود دارد، بیش از پیش حس می شود. همانطور که می دانید، افزایش دمای بدن یکی از عالئم اولیه بیماری های ویروسی می باشد. به همین  منظور برای بازرسی بهتر، دستگاه اندازه گیری دما برای تسهیل در تشخیص دمای پرسنل و افراد بازدید کننده را ارائه کردیم که با سیستم تشخیص چهره  همراه بوده و در نقاط ورودی و خروجی سازمان ها و اماکن برای کنترل تردد استفاده می گردد. 
Coronavirus disease (COVID-19)  
outbreak
مزایای این سیستم نسبت به راهکارهای قدیمی: 
راهکار قدیمی سیستم تشخیص دمای UNV بازرسی دستی با صرف نیروی انسانی تشخیص دما تا فاصله 1 متر بدون نیاز به تماس فیزیکی با شخص 
تاخیر در تردد افراد در ورودی و خروجی ها جمع آوری و گردآوری اطالعات اشخاص احتمال سرایت بیماری از شخصی به شخص دیگر زیاد است قابلیت تشخیص ماسک بر روی چهره افراد پیاده سازی آسان


)اختیاری )استند براکت OET-523L-BTM32 OET-223L-BTM32 OET-515H-BTM32 OET-213H-BTM32 
صفحه لمسی 7 اینچی صفحه لمسی 10 اینچی صفحه غیر لمسی 7 اینچی صفحه لمسی 7 اینچی 
2 دوربین 2 مگاپیکسلی 2 دوربین 2 مگاپیکسلی دوربین 2 مگاپیکسلی 2 دوربین 2 مگاپیکسلی  
محصوالت 
ویژگی های کلیدی سایز/ نوع صفحه 
دوربین 

دارد دارد 
دارد دارد 
قابلیت سنجش دما 

16GB 4GB 16GB 4GB 50,000 10,000 50,000 10,000 
ظرفیت ذخیره سازی ذخیره سازی چهره  

قابل نصب بر روی گیت  کنترل تردد یا استند
قابل نصب بر روی گیت  کنترل تردد یا استند 
قابل نصب بر روی دیوار یا  استند 
قابل نصب بر روی دیوار یا  استند 
نصب 

اجزاء تشکیل دهنده سیستم 
ماژول هوشمند سنجش حرارت


سنسور حرارتی مادون قرمز داخل دستگاه 
مزایا: 
استفاده ی امن بدون نیاز به تماس فیزیکی  
اندازه کوچک با قابلیت اطمینان باال 
اندازه گیری دقیق و دارای قابلیت تشخیص سیگنال های استاتیک و دینامیک کارایی باال، امکان تشخیص 20 تا 30 فرد در دقیقه 

مالحظات: 
✔ زاویه تشخیص افقی و عمودی دستگاه 33 درجه می باشد. ✔ بیشترین فاصله سنجش دما 1 متر می باشد. ✔ فاصله ی تشخیص بهینه بین 3.0 تا 9.0 متر است.
موارد استفاده: 
با تشخیص خودکار چهره و سنجش دمای افراد، این راهکار می تواند در سناریوهای مختلفی همانند مدارس، شرکت ها، اماکن های عمومی،  سوپرمارکت ها، مجتمع های تجاری، پروژه های ساخت وساز، بانک ها وغیره پیاده سازی شود. 

مدرسه ساختمان 
شرکت پروژه های ساخت و ساز

سنجش دما 
رنج تشخیص 
30~45 ℃ 
عملکرد باال 
تشخیص چهره 
درصد دقت 
> 99% 

 

فاصله تشخیص 1 M
نرخ خطا ≤0.3℃ 
سرعت باالی تشخیص چهره 0.2s 
ذخیره سازی چهره تا 000,50 دیتابیس 

سنجش دما 
قابلیت ها
1 .سنجش دما به صورت آنی و مشاهده آن بر روی صفحه نمایش 
2 .هشدار در صورت تشخیص دمای باال و یادآور صوتی 
3 .ثبت تصویر و نمایش آنی اطالعات و دمای افراد 

قابلیت تشخیص ماسک 
  
قابلیت ها
1 .امکان تشخیص ماسک  
2 .رابط کاربری اطالع داده که آیا ماسک به صورت دارید یا خیر 
3 .نمایش آالرم برای افرادی که ماسک ندارند 

راهکار اول: راهکار alone-Stand 
دستگاه
نرم افزار کامپیوتر )رایگان( 
ویژگی های نرم افزار: 
∙ امکان batch کردن اطالعات و بارگذاری آن در کامپیوتری دیگر ∙ جمع آوری چهره و اضافه کردن اطالعات پرسنل به آن 
∙ ذخیره اطالعات و امکان تهیه خروجی ) export کردن( آن 
∙ امکان مشاهده ی اطالعات افراد و دستگاه 
∙ امکان تغییر پیکربندی سیستم تایید هویت 
راهکار دوم: راهکار VMS 
VMS 
LAN 

Terminal Terminal EZVMS
3 rd دارای رابط کاربری Restful برای ادغام با نرم افزارهای party- 
رابط کاربری Restful شامل: 
- اطالعات دستگاه، پایگاه داده و غیره 
- اضافه و حذف کردن پایگاه داده 
- اضافه و حذف کردن افراد در پایگاه داده 
- ثبت آنی تصاویر و اطالعات

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !