VCA Search

VCA Search

0.0 از 0

ویژگی جست و جوی هوشمند، به شما این امکان را می دهد که در صورت استفاده از دوربین های هوشمند و تنظیمات ضبط تصاویر بر اساس پارامترهای هوشمند دوربین (نظیر تشخیص عبور از خط، تشخیص ورود به ناحیه غیرمجاز و ...) به سرعت به ویدئوی مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

در تلگرام
UNV را دنبال کنید!
در تلگرام
UNV را دنبال کنید!

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !