P2P Cloud Service


Uniview ارائه دهنده سرویس P2P Cloud (بدون نیاز به IP Static و یا تنظیمات مودم) است که باعث دسترسی بسیارساده به دستگاه NVR از طریق تلفن هوشمند یا صفحه وب از هر کجای جهان از طریق اینترنت می گردد.