P2P Cloud Service

P2P Cloud Service

0.0 از 0

Uniview ارائه دهنده سرویس P2P Cloud (بدون نیاز به IP Static و یا تنظیمات مودم) است که باعث دسترسی بسیارساده به دستگاه NVR از طریق تلفن هوشمند یا صفحه وب از هر کجای جهان از طریق اینترنت می گردد.

در تلگرام
UNV را دنبال کنید!
در تلگرام
UNV را دنبال کنید!

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !