معرفی تکنولوژی Corridor Mode یا حالت راهرو دستگاه ضبط تصویر یونی ویو

معرفی تکنولوژی Corridor Mode یا حالت راهرو دستگاه ضبط تصویر یونی ویو

5.0 1
معرفی تکنولوژی Corridor Mode یا حالت راهرو دستگاه ضبط تصویر یونی ویو معرفی تکنولوژی Corridor Mode یا حالت راهرو دستگاه ضبط تصویر یونی ویو

در منوی NVR های Uniview شما می توانید از حالت Corridor استفاده نمایید. در این حالت بخش بندی تصاویر به صورت 3، 5 و یا 7 امکان پذیر می باشد.

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !