Full Spectrum Light

Full Spectrum Light

2.0 از 1

با استفاده از دوربین های سری Full Spectrum Light شرکت Uniview می توانید در تمامی ساعات شبانه روز تصویر رنگی داشته باشید. در این سری از دوربین ها علاوه بر LED های مادون قرمز از LED های نور مرئی به همراه یک سنسور PIR استفاده شده است. در این حالت هنگام قرارگیری شخص در محدودی کاری سنسور PIR، این سنسور فعال شده و با قطع نور IR و تابیدن نور مرئی می تواند تصویری رنگی از سوژه و محیط ارائه دهد.

در تلگرام
UNV را دنبال کنید!
در تلگرام
UNV را دنبال کنید!

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !