Extreme Temperature


دوربین های Uniview قابلیت کارکرد کاملا بی نقص در محیطی با دمای 70 درجه سانتیگراد و یا -40 درجه سانتیگراد را دارند. این قابلیت باعث تطبیق پذیری دوربین ها با شرایط آب و هوایی گوناگون میشود.