Cloud Upgrading


شما میتوانید نسخه نرم افزار دستگاه NVR و دوربین های متصل به آن را به صورت مستقیم بعد از اتصال به اینترنت بروزرسانی کنید. با این ویژگی دیگر نیازی به دانلود کردن آخرین نسخه ها از وب سایت به صورت جداگانه و سپس انجام فرآیند بروزرسانی نیست. تنها با یک کلیک دستگاه شما بروزرسانی خواهد شد.این قابلیت از طریق نرم افزار EZ Tools  نیز امکان پذیر میباشد.