معرفی تکنولوژی دوربین مداربسته یونی ویو 60 فریم در ثانیه یا 60FPS و بررسی آن

معرفی تکنولوژی دوربین مداربسته یونی ویو 60 فریم در ثانیه یا 60FPS و بررسی آن

5.0 3
معرفی تکنولوژی دوربین مداربسته یونی ویو 60 فریم در ثانیه یا 60FPS و بررسی آن معرفی تکنولوژی دوربین مداربسته یونی ویو 60 فریم در ثانیه یا 60FPS و بررسی آن

نرخ فریم در ثانیه (FPS)

 

نرخ فریم یا Frame per second که به اختصار FPS نوشته می شود، بیانگر تعداد فریم های یک تصویر در یک ثانیه است. زمانیکه تصاویر ثابت پشت سر یکدیگر به نمایش گذاشته می شوند، کاربر تصویر متحرکی را مشاهده میکند. هرچه تعداد تصاویر ثابتی که یک تصویر متحرک را می سازند بیشتر باشد کاربر تصویر واضح تر و با جزئیات بیشتری از حرکات را مشاهده می کند.

 

نرخ فریم در ثانیه دوربین مداربسته

 

تعداد فریم در ثانیه دوربین مداربسته درحالتی اهمیت دارد که حرکتی در تصویر اتفاق بیفتد. در تصاویری با تعداد فریم پایین حرکت می تواند موجب تار شدن شدید تصویر و عدم نمایش جزئیات شود .تعداد فریم دوربین مدار بسته که یکی از ویژگی های مهم درهنگام انتخاب آن می باشد هرچه بیشتر باشد قادر است تا جزئیات بیشتری از تصویر را نمایان کند.

دوربین مداربسته یونی ویو با 60 فریم در ثانیه در مقایسه با دوربینی با 30 فریم در ثانیه قادر است که تصاویر بسیار روان و واضح تری را به نمایش بگذارد. برای مثال در شرایطی که سوژه تصویر متحرک است (مانند حرکت یک ماشین) شما با استفاده از این قابلیت میتوانید تصویری روان، واضح و بدون کشیدگی داشته باشید.

 

تاثیر نرخ فریم بر پهنای باند دوربین مداربسته

 

نرخ فریم تاثیر مستقیمی به پهنای باند دوربین مدار بسته دارد، بدین معنی که هرچه نرخ فریم بیشتر باشد ذخیره سازی اطلاعات و تصاویر دوربین نیز به پهنای باند بیشتری نیاز پیدا می کند.

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !