60FPS

60FPS

0.0 از 0

تصویری که از 60 فریم در ثانیه ساخته شده است، در مقایسه با تصویری که از 30 فریم در ثانیه  ساخته شده، بسیار روان و واضح تر است. برای مثال در شرایطی که سوژه تصویر متحرک است (مانند حرکت یک ماشین) شما با استفاده از این قابلیت میتوانید تصویری روان، واضح و بدون کشیدگی داشته باشید.

در تلگرام
UNV را دنبال کنید!
در تلگرام
UNV را دنبال کنید!

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !