نامه شرکت Uniview در خصوص تخلف صورت گرفته بر علیه این شرکت

نامه شرکت Uniview در خصوص تخلف صورت گرفته بر علیه این شرکت

5.0 1
نامه شرکت Uniview در خصوص تخلف صورت گرفته بر علیه این شرکت نامه شرکت Uniview در خصوص تخلف صورت گرفته بر علیه این شرکت

نامه اعلام تخلف


23 دسامبر 2016
خطاب به *********

 

بر اساس تحقیقات صورت گرفته و مدارک جمع آوری شده، مشخص شد،  شرکت شما بر روی شبکه اجتماعی رسمی خود اطلاعاتی غلط و نادرست با مضمون بحران مالی و احتمال ورشکستگی شرکت Uniview در تاریخ 22 دسامبر 2016، منتشر کرده است.

 

هیچ شکی وجود ندارد که چنین اطلاعاتی نادرست و جعلی می باشد. Uniview سومین شرکت بزرگ کشور چین در صنعت سیستم های نظارت تصویری و هشتمین تولید کننده برتر جهان (گزارش IHS سال 2015) می باشد. مجموع درآمد حاصله شرکت در سال های اخیر نشان دهنده رشد بسیار چشمگیر آن می باشد و در نتیجه Uniview از نظر قانونی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

 

چنین اعمال متخلفانه ای شامل ساخت و انتشار اطلاعات دروغ و نادرست، نقض آشکار حقوق Uniview می باشد. به این وسیله به شرکت شما اعلام می گردد که:

 

1- تمامی اطلاعات نادرست و دروغ مربوط به شرکت Uniview می بایست ظرف مدت 3 روز از دریافت این نامه از شبکه های اجتماعی خود حذف، و از انجام مجدد چنین تخلفی در آینده جلوگیری نمایید.

 

2- بابت تخلف صورت گرفته، عذرخواهی رسمی خود را بر روی شبکه اجتماعی مربوطه و سایر رسانه های اجتماعی رسمی شرکت منتشر کنید.

 

3- جبران ضرر و زیان وارده به Uniview به مبلغ 500/000 دلار آمریکا (پانصد هزار دلار آمریکا)، بعلاوه سایر هزینه ها شامل هزینه های مربوط به دادگاه، حق وکالت و سایر هزینه های قانونی و موارد دیگر.

 

با توجه به مطالب فوق، این نامه بدون آنکه بر حقوق Uniview تاثیر گذار باشد که بدین وسیله محفوظ می باشند، ارسال شده است.

 

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

 

نامه شرکت Uniview در خصوص تخلف صورت گرفته بر علیه این شرکت

 

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !