خانه مجله خبری آموزش
ساخت نام کاربری جدید و رمز عبور با دسترسی غیر از ادمین

ساخت نام کاربری جدید و رمز عبور با دسترسی غیر از ادمین

ساخت نام کاربری جدید و رمز عبور با دسترسی غیر از ادمین ساخت نام کاربری جدید و رمز عبور با دسترسی غیر از ادمین
3.7 51

روی صفحه اصلی دستگاه کلیک کنید و گزینه Menu را انتخاب کنید.

 

 

وارد بخش System شوید.

سپس گزینه User را انتخاب کنید.

روی گزینه Add کلیک کنید.

 

 

به دلخواه یک نام کاربری جدید وارد کنید. 

روی گزینه ی User Type کلیک کنید و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

 

 • Operator: در این حالت دسترسی بیشتری در حالت پیش فرض در نظر گرفته شده که قابل تغییر می باشد.
 • Guestدر این حالت دسترسی کمتری در حالت پیش فرض در نظر گرفته شده است که قابل تغییر می باشد.

 

 

به دلخواه  یک رمز عبور در قسمت Password وارد کنید.

رمز عبور تعیین شده را مجدد در کادر Confirm وارد کنید.

در قسمت Basic Permission میتوانید بعضی از دسترسی های مربوط به دستگاه را برای کاربر جدید محدود و یا اعمال کنید.

 

 • Configure: تنظیمات دستگاه
 • Upgrade: آپدیت کردن دستگاه
 • View and Export Logs: مشاهده گزارشات و استخراج  کردن آن
 • Restart: راه اندازی مجدد دستگاه

 

 

در قسمت Camera Permission میتوانید بعضی از دسترسی های مربوط به دوربین ها را برای کاربر جدید محدود و یا اضافه کنید.

 

 • Live View and Two-Way Audio: مشاهده آنلاین تصاویر و پخش و دریافت صدای دوطرفه
 • PTZ Control: کنترل کردن PTZ
 • Playback: باز پخش
 • Manual Recording on NVR: تنظیم دستی ضبط در دستگاه ضبط شبکه
 • Local Backup: پشتیبان محلی

 

در این بخش می توانید دوربین های قابل دسترس را محدود کنید.

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !