دوربین مداربسته بولت

IPC2222SR5-UPF40-B

2MP | Smart | Fix Lens | Starlight | DWDR | Micro SD
2 سال گارانتی تعویض یونیک
فرم درخواست مشاوره را تکمیل کنید ! درخواست مشاوره
function openModal() { document.getElementById("Gallery").style.display = "block"; } function closeModal() { document.getElementById("Gallery").style.display = "none"; } var slideIndex = 1; showSlides(slideIndex); function plusSlides(n) { showSlides(slideIndex += n); } function currentSlide(n) { showSlides(slideIndex = n); } function showSlides(n) { var i; var slides = document.getElementsByClassName("mySlides"); var dots = document.getElementsByClassName("demo"); //var captionText = document.getElementById("caption"); if (n > slides.length) { slideIndex = 1 } if (n < 1) { slideIndex = slides.length } for (i = 0; i < slides.length; i++) { slides[i].style.display = "none"; } for (i = 0; i < dots.length; i++) { dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", ""); } slides[slideIndex - 1].style.display = "block"; dots[slideIndex - 1].className += " active"; //captionText.innerHTML = dots[slideIndex - 1].alt; }