دستگاه ضبط تصاویر NVR308-64X

دستگاه 64 کانال

NVR308-64X

8 SATA HDD | 12MP |
2 سال گارانتی تعویض یونیک
فرم درخواست مشاوره را تکمیل کنید ! درخواست مشاوره