دستگاه ضبط تصاویر NVR308-32X

دستگاه 32 کانال

NVR308-32X

8 SATA HDD | 12MP |
2 سال گارانتی تعویض یونیک
فرم درخواست مشاوره را تکمیل کنید ! درخواست مشاوره