دستگاه ضبط تصاویر NVR304-32S

دستگاه 32 کانال

NVR304-32S

4HDDs | 8MP | Smart
2 سال گارانتی تعویض یونیک
فرم درخواست مشاوره را تکمیل کنید ! درخواست مشاوره