دوربین مداربسته پارکینگ

راهکار نظارت تصویری پارکینگ

در شرایط فعلی، افزایش جمعیت در شهرها موجب افزایش چشمگیر اهمیت وجود پارکینگ ها و نظارت بر آنها با دوربین مداربسته نسبت به گذشته شده است. پارکینگ ها بهره وری های متفاوتی دارند که از مهمترین آنها می توان به پارکینگ مجتمع های تجاری اشاره کرد. پارکینگ مجتمع های مسکونی و پارکینگ های شهری نیز از دیگر کاربری های مهم پارکینگ ها در سطح شهر هستند که در راه مدیریت هر کدام، مشکلات مختلفی وجود دارد. در اینجا راهکار Uniview برای انتخاب بهترین دوربین مداربسته پارکینگ به شما معرفی می شود.

راهکارهای UNIVIEW

دوربین مداربسته پارکینگ

دوربین مداربسته پارکینگ

دوربین مداربسته و دستگاه NVR مناسب پارکینگ

پیشنهاد uniview برای پروژه های پارکینگ

پروژه های موفق

پیشنهاد uniview برای پروژه های شما راهکار های خوبی داریم

بررسی پروژه شما

کارشناسان ما در تمام مراحل پروژه در کنار شما خواهند بود
بررسی پروژه پارکینگ شما تخصص ماست
ثبت فرم پروژه