دوربین مداربسته مرکز خرید

راهکار نظارت تصویری مرکز خرید

دوربین مداربسته برای مرکز خرید، با توجه به افزایش چشمگیر مخاطبان این مراکز در سراسر جهان، یکی از مهمترین مواردی است که برای مدیریت یک مرکز خرید مورد نیاز است. در راهکار نظارت تصویری مرکز خرید، نظارت از دم درب ورودی و یا پارکینگ مرکز شروع و تا زمان خروج افراد از مرکز، این نظارت جهت تأمین امنیت ادامه دارد.

همچنین راهکار نظارت تصویری مرکز خرید Uniview، علاوه بر تامین امنیت و امکان نظارت دقیق، به شما در جهت افزایش فرصت های خرید نیز کمک می کند.

راهکارهای UNIVIEW

دوربین مداربسته مرکز خرید

دوربین مداربسته مرکز خرید

دوربین مداربسته و دستگاه NVR مناسب مرکز خرید

پیشنهاد uniview برای پروژه های مرکز خرید

پروژه های موفق

پیشنهاد uniview برای پروژه های شما راهکار های خوبی داریم

بررسی پروژه شما

کارشناسان ما در تمام مراحل پروژه در کنار شما خواهند بود
بررسی پروژه مرکز خرید شما تخصص ماست
ثبت فرم پروژه