5.0

دوربین مداربسته صنعتی
2MP | Smart | 120dB WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته صنعتی
2MP | Smart | Starlight | High WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O | SFP
5.0

دوربین مداربسته صنعتی
4K | Smart | DWDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O | SFP